Federasyonumuzun 13.Olağan Genel Kurulu 21 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 14:00’da Yunus Emre Konferans Salonu’nda yapılacaktır.Bütün delegelerimizin katılımı rica olunur.

Genel Kurul Programı:

Saygı Duruşu-İstiklal Marşı

Divan Kurulunun Oluşumu

Adayların Konuşması

Faaliyet Raporlarının Okunup Onaylanması

Denetim Raporlarının Okunup Onaylanması

Tüzük Değişikliğinin Oylanması

Yönetim,Denetim,Disiplin Kurullarının Seçimi

Dilek ve Temenniler

Kapanış